Hamzaban Event

April 12 - 2PM

توان بخشی سالمندان با استفاده از روش های روباتیک 

سخنران مسعود نویس پور

دوستان عزیز بخاطر شیوع بیماری کرونا جلسه آینده همزبان بصورت

Zoom Meeting

کنفرانس  خواهد بود  

کسانیکه مایلند در این کنفرانس شرکت کنند بایستی  نرم افزار

(www.zoom.us)

را بر روی کامپیوتر و یا تلفن موبایل خو قبلا نصب نمایند   وفرم زیر پر و ارسال نمایند. در روز کنفران لینک مربوطه از طریق ایمیل ارسال خواهد شد

ٍHamzaban Seminar

RSVP & Registration Form

  • facebook

Your details were sent successfully!